Misa föreläser på Stockholms universitet.

2012-01-24 • Nyheter

Ida Thorell och Lena Romert (Misa Fridhemsplan) höll i föreläsningen ”Att delta i och rehabiliteras till arbete - Metoder för individuellt stöd i arbete” vid Stockholms universitet den 16/1-2012. Seminariet fokuserade framförallt på Misas implementering av IPS. Föredraget var en del i kursen ”Arbetslivsinriktad rehabilitering och vägledning” 7,5 hp på Institutionen för pedagogik och didaktik