Misa föreläser på internationell konferens i Strassbourg ”Autism en Europé”

2011-06-16 • Nyheter

Misa är inbjudna att föreläsa på den internationella konferensen
”Autism en Europé” i Straussbourg den 24 och 25 juni.
Konferensen arrangeras av ANCRA (Association Nationale des Centres Autism Resources).
Syftet är att utbyta erfarenheter från andra europeiska länder arbete med personer inom Autism spektrat.
Misa kommer att dela med sig av sina erfarenheter om hur man hjälper personer med Asperger Syndrom ut i arbetslivet.
”Everyone can work with designed support”