Misa får besök av Riksdagspolitiker från miljöpartiet den 27 april.

2011-04-27 • Nyheter

Misa kommer under besöket att visa, samt ge exempel på hur personer med funktionsnedsättningar kan delta på helt vanliga arbetsplatser med individuellt stöd, istället för att dessa personer befinner sig i institutions- eller i andra typer av grupplösningar.

Misa kommer också berätta hur stöd på arbetsplatser i vissa fall kan leda till anställning precis som efterlyses av Socialstyrelsen och i LSS- lagstiftningen.

Genom att visa och berätta om vår verksamhet vill vi ge exempel och få till stånd en debatt och ett lärande på beslutsfattande nivå kring frågeställningen; ”funktionsnedsättning och arbete”.

För mer information kontakta:

Stefan Lahti, VD, mobil:073-3160363

[email protected]