Misa får besök av Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholmsstad .

2011-05-03 • Nyheter

Ewa Samuelsson är Kristdemokraternas gruppledare och biträdande socialborgarråd i Stockholms Stad med ansvar för funktionshinder och tillgänglighetsfrågor. Ewa besöker Misa Birger Jarl på tisdag den 3/5 för att höra om vårt arbete. Misa kommer under besöket att visa exempel på hur personer med funktionsnedsättningar kan delta på arbetsplatser med individuellt stöd. De kommer att besöka Scandic Park Hotel som anställt två deltagare från Misa, en person som blivit beviljad stöd via LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och en person som blivit beviljad sysselsättning enligtl SoL (Socialtjänstlagen). Dessutom kommer de att besöka Immanuelskyrkan där en deltagare från Misa praktiserar.

Misa kommer också berätta på vilket sätt personen kan komma ut i anställning precis som det efterlyses av Socialstyrelsen och i LSS- lagstiftningen.

Genom att visa och berätta om vår verksamhet vill vi ge exempel och få till stånd en debatt och ett lärande på beslutsfattande nivå kring frågeställningen; ”funktionsnedsättning och arbete”.

För mer information kontakta;

Stefan Lahti, Vd Misa AB, mobil: 073-3160363

email: [email protected]