Misa expanderar- öppnar enhet i Västerås

2011-05-18 • Nyheter

Efterfrågan på Misas tjänster runt om i Sverige efterfrågas. I och med att vi blivit leverantör av den förberedande utbildningen för personer med Aspergers syndrom till Arbetsförmedlingen i bla Västerås, beslutade vi oss för att öppna en enhet i Västerås. Misa Västerås bedriver verksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder samt för personer med inlärningssvårigheter och/eller utvecklingsstörning.

Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd.

Vi strävar efter att lyfta fram varje persons positiva egenskaper och matcha dem mot lämpliga arbetsuppgifter och en passande arbetsplats.

Vår verksamhet är individuell och stor vikt läggs vid individens egna önskemål och intressen.

Misas främsta uppdragsgivare är kommuner och Arbetsförmedlingen. De flesta vi arbetar med får sitt stöd genom Lagen om Stöd åt vissa funktions-hindrade (LSS). Vi får också uppdrag via Socialtjänst-lagen (SoL), från kommuners utbildnings-och skolförvaltningar och Arbetsförmedlingen.

Västerås stad har infört eget val inom daglig verksamhet.För att öka valfriheten för personer som fått beslut om daglig verksamhet har LOV (Lagen om Valfrihetssystem)införts i Västerås. Detta innebär att personer har rätt att välja sin dagliga verksamhet utifrån godkända utförare.

Misa är en av de utförare du kan välja på!

För mer information kontakta:

Joacim Gunnarsson, enhetschef Misa Västerås

tele: 021- 444 03 00