Misa deltar på NPF-forum om projektet "Vägen vidare" med Attention

2024-04-16 • Arbetslöshet

Qynl1f5onyubyut32pagt8
I en värld där inkludering och möjligheter står i centrum, är Misa inbjudna den 19 april till att tala om möjligheter inom Attentions projekt Vägen Vidare under NPF-forum. Projektet, som är finansierat av Arvsfonden, fokuserar på unga individer som varken arbetar eller studerar, och strävar efter att förstå och förbättra deras situation.

I en värld där inkludering och möjligheter står i centrum, är Misa inbjudna den 19 april till att tala om möjligheter inom Attentions projekt VägenVidare under NPF-forum. Projektet, som är finansierat av Arvsfonden, fokuserar på unga individer som varken arbetar eller studerar, och strävar efter att förstå och förbättra deras situation.

  • I Sverige finns ca 140 000 unga som inte arbetar eller studerar. Många av dem har psykisk ohälsa och NPF diagnoser och har inte fått rätt stöd och de anpassningar de hade behövt. Väldigt många har utmattningssyndrom efter att ha kämpat i åratal för att passa in i ett sammanhang de inte mår bra i.

Projektet Vägen Vidare har identifierat flera hinder som ungdomar inom UVAS-gruppen ofta stöter på, såsom brist på anpassade utbildningsvägar och arbetsmöjligheter. I projektet vill man samla erfarenheter och framgångsfaktorer och skapa en mer tillgänglig framtid för unga.

-Det handlar inte bara om att identifiera problemen, utan även om att aktivt arbeta för att skapa lösningar som är skräddarsydda för varje individ, till exempel alternativ till skolan, som distansundervisning eller praktik. Stödinsatser som kan vara digitala eller i hemmet inledningsvis. Stöd ska ges av någon som har kunskap och förstår deras utmaningar och behov. Framförallt behövs tidiga och långsiktiga insatser samt stöd i övergången till vuxenlivet, säger Ida Thorell, affärsområdeschef för Misa Socialpsykiatri &Misa Ung

På Misa Ung får varje ungdom tillgång till resurser och vägledning som är specifikt anpassade efter deras unika behov och omständigheter. Genom att erbjuda denna typ av stöd, hoppas Misa kunna överbrygga gapet mellan dessa unga och arbetsmarknaden eller vidare studier.

Under NPF-forum som pågår den 18-19 april finns flera intressanta talare på plats. Program NPF-forum 2024 - Riksförbundet Attention

För mer information kontakta

Ida Thorell, affärsområdeschef Misa Socialpsykiatri & Misa Ung
mobil: 076-028 55 69
mail: [email protected]