Misa Blackeberg blir Misa Bromma

2023-05-31 • Mental hälsa

Uyn9zzp7klejwp1h5fan
En av Misas äldsta dagliga verksamheter har nu i början av maj flyttat sin verksamhet från Blackeberg till Abrahamsberg. Anledningen till flytten är att huset i Blackeberg ska rivas. I och med detta så ändras namnet till Misa Bromma.

Misa Blackeberg blir Misa Bromma

En av Misas äldsta dagliga verksamheter har nu i början av maj flyttat sin verksamhet från Blackeberg till Abrahamsberg. Anledningen till flytten är att huset i Blackeberg ska rivas. I och med detta så ändras namnet till Misa Bromma. Till vår verksamhet kommer personer som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd och har rätt till daglig verksamhet enligt LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi stöttar personerna individuellt, vissa är ute på en arbetsplats och vissa har verksamhet i våra lokaler. På Misa utgår vi från personens förmåga, resurser och starka sidor för att hitta en arbetsplats som ska passa.

I Abrahamsberg har vi en nyrenoverad och fin lokal anpassad till vår verksamhet. Läget är bra med goda kommunikationer för vårt huvudsakliga upptagningsområde Bromma -Vällingby – Hässelby.

Välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi!

Vår nya adress är; Misa Bromma, Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma

Vill du veta mer kontakta enhetschef Lotta Bodén-Bruzelius på [email protected]