Misa är nu godkända utförare av LSS Daglig verksamhet i Nacka Kommun!

2012-06-07 • Nyheter

Flera kommuner i Sverige har tillämpat LoV (Lagen om Valfrihet ) för insatser inom LSS. Detta innebär att du som har beviljats insats enligt LSS har rätt att själv välja din dagliga verksamhet hos en av de godkända utförarna enligt LoV.

Nu har Nacka kommun infört valfrihet enligt LoV för insatser inom LSS. Misa är en av de aktörer som kvalificerat sig och blivit godkänd som utförare inom daglig verksamhet. Det betyder att du som vill ha stöd ut i arbetslivet kan välja Misa!

På Misa arbetar vi med att förenkla steget till arbetslivet för människor med olika svårigheter.

Gemensamt för er som kontaktar Misa är en önskan att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, antingen för att få anställning eller en praktikplats. Vi arbetar med att matcha dina resurser och positiva egenskaper med en passande arbetsplats och där det finns arbetsuppgifter som intresserar dig. Vi ger dig även ett fortlöpande stöd på arbetsplatsen för att minimera eventuella svårigheter som du kan ha.

Misa samarbetar med fler än 1000 företag och vi får varje år ett ökande antal personer ut i anställning.

För mer information kontakta Misa huvudkontor på:

tele: 08-580 813 40

e-post: [email protected]