Misa AB öppnar verksamhet i Göteborg!

2012-06-15 • Nyheter

Nu har Misa fått tillstånd och ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner. Vi öppnar vår verksamhet den 2 oktober 2012. Vi arbetar med att förenkla steget till arbetslivet för människor med olika svårigheter.. Gemensamt för er som kontaktar Misa är en önskan att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, antingen för att få anställning eller en praktikplats. Vi arbetar med att matcha dina resurser och positiva egenskaper med en passande arbetsplats och där det finns arbetsuppgifter som intresserar dig. Vi ger dig även ett fortlöpande stöd på arbetsplatsen för att minimera eventuella svårigheter som du kan ha. Misa utgår ifrån dina önskemål och de blir styrande i vårt arbete. Grunden i vårt arbete är just att erbjuda individuellt utformad stöd för dig som vill komma till en arbetsplats och få ett aktivt arbetsliv. Beslut tas tillsammans med dig när det gäller aktiviteter som studiebesök och praktikperioder. Misa samarbetar med fler än 1000 företag och vi får varje år ett ökande antal personer ut i anställning. För mer information kontakta: Misa Göteborg, enhetschef Mårten Bjurströmer mobil. 070 - 759 60 55 E-post: [email protected] Misa AB, Vice Vd, Gita Olsson mobil: 076 - 319 01 26 E-post: [email protected]