Misa AB lämnar remissvar om reformeringen av Arbetsförmedlingen

2021-10-18 • Funktionsnedsättning

O6p7ywrecb48fo4rbtyk
Misa AB är en av de organisationer som regeringen bjudit in att lämna synpunkter på den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen. I remissvaret lyfter Misa frågor som framför allt berör vikten av att säkerställa kvalitet hos utförare. Läs Misas hela remissvar:  Yttrande över promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Misa AB är en av de organisationer som regeringen bjudit in att lämna synpunkter på den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen. I en promemoria som nu är ute på remiss föreslås hur fler aktörer ska kunna erbjuda tjänster kring rustning, matchning och förmedling. 

I remissvaret lyfter Misa frågor som framför allt berör vikten av att säkerställa kvalitet hos utförare. En annan fråga av betydelse är att utveckla ett ersättningssystem utformat så att arbetssökande med de mest omfattande behoven också inkluderas. Vi pekar också på behovet av långsiktiga stöd för de målgrupper som har varaktiga behov. Det är även viktigt att säkerställa att de arbetsmarknadspolitiska stöden till personer med funktionsnedsättning verkligen kommer målgruppen till del. Alla typer av stöd måste därför kunna följas på individnivå. 

Läs Misas hela remissvar: 

Yttrande över promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 

För mer information kontakta:
Mikael Klein
Ansvarig verksamhetsstrategisk utveckling,
WiljaGruppen AB
+46 8 51510833