Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet!

2022-06-30 • Funktionsnedsättning

O6p7ywrecb48fo4rbtyk
Under Almedalsveckan arrangera Misa AB två seminarier som i grunden handlar om rätten att delta i arbetslivet. Under följande rubriker för vi samtal med olika företrädare från olika delar av samhället ”Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision!” och ”Hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb?”.

Den som aldrig får ett jobb ställs utanför, inte bara utanför möjligheten till egen försörjning, utan även från själva samhällskontraktet, att vara med och bidra. Idag är det fler än 480.000 personer i arbetsför ålder som har en funktionsnedsättning som påverkar deras möjligheten att arbeta, varav ca 200.000 helt saknar jobb. Vi ser också att unga personer som är placerade i samhällsvård riskerar att brytas ned och i flera fall inte överleva på grund av de fråntas möjligheten till långsiktiga insatser och rätten till arbete eller studier.

- Under Almedalen vill vi lyfta hur vi skapar bättre förutsättningarna för de som är mest utsatta i vårt samhälle att få en plats i arbetslivet. Därför kommer jag att under två seminarier att föra samtal med politiker och representanter från olika organisationer kring rubrikerna ”Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision!” och ”Hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb?”, säger Mikael Klein, WiljaGruppen AB


Presskontakt:
Stefan Edwall
Tfn: 073-801 61 36
e-post [email protected]