Mänskliga rättighetsdagarna, 18 november i Örebro

2022-11-18 • Arbetsmarknadsfrågor

Kgznffkxrfkojqoscq4d
Mikael Klein från WiljaGruppen medverkar i Independent Living Institute panelsamtal under Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro den 18 november. Projektet Ömsesidig integration och rätten till arbete är igång sedan april 2022 och drivs av Independent Living Institute med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Mikael Klein från WiljaGruppen medverkar i Independent Living Institute panelsamtal under Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro den 18 november. Projektet Ömsesidig integration och rätten till arbete är igång sedan april 2022 och drivs av Independent Living Institute med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Under rubriken” Livet i den säkra hamnen - en utfrågning om ömsesidig integration och rätten till arbete för migranter med funktionsnedsättning i Sverige” utvecklar de samtalet i ämnet.

WiljaGruppen är projektpartner i ett Arvsfondsprojekt som ILI driver om rätten till arbete för migranter med funktionsnedsättning. Från WiljaGruppen kan vi bidra med den praktiska erfarenheten av att faktiskt stötta personer till jobb. Nu när FNs övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen så tydligt markerat att segregerande lösningar inte är okej, så blir vår erfarenhet av att stötta personer till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, än viktigare.

För mer information:
Mikael Klein, verksamhetsstrategisk utvecklare, WiljaGruppen AB
Mobiltelefon: 070-480 71 66
e-post: [email protected]