Mångfald och Företagande 2011

2011-10-14 • Arbetsmarknad

Mångfald och Företagande I Alexandra Pascalidous kolumn i Metro kan du läsa om hennes intryck av konferensen. Läs mer här!