Lucka nr 6 - Stockholm Science & Innovation School

2017-12-06 • Arbetsmarknad

På Misa samarbetar vi med flera skolor, i dagens lucka får du träffa en av skolorna och det är SSIS. Patrik, rektorn på skolan berättar om deras samarbete med oss. -Berätta kort om vad ni är för slags företag/skola? Stockholm Science & Innovation School (SSIS) är en gymnasieskola med teknikinriktning. Skolan har mycket samarbeten med näringsliv och högskola. -Hur kommer det sig att ni valt att samarbeta med Misa? Att skapa möjligheter för människor är en grundidé för skolan och att kunna göra detta tillsammans med MISA för vuxna ser jag som en självklarhet. -Vad är viktigt tycker du att ni som arbetsgivare kan bidra med när ni som arbetsgivare tar emot arbetstagare från Misa? Att det finns förståelse för processen och att den är individuell samt att vi är tydliga med vad vi gör/kan göra. -Hur tycker du att det har varit att samarbeta med Misa? Samarbetet har fungerat mycket bra med både tydlighet och trygghet.