Lucka nr 13 - Sköna Ting

2017-12-13 • Arbetsmarknad

Vår enhet Misa Blackeberg som stöttar personer med en diagnos inom Autismspektrat, samarbetar med flera företag. Sköna Ting är ett av dem och de är ett grossistföretag till present och inredningsbutiker.Bild från Sköna Ting Genom att samarbeta med Misa får vi hjälp med många moment i vår produktion som vi annars har haft svårt att lösa. Arbetstagarna bidrar med så mycket engagemang och flinka fingrar! Tack vare dom har vi lyckats öka vår kapacitet under hösten då vårt företag har vuxit fort inom present- och inredningsbranschen. Stort tack och god jul från alla oss på Sköna Ting! http://www.skonating.com/