Lucka 8 - Gemenskap

2016-12-08 • Okategoriserade

Lucka 8- Vad gör Cecilia? Jag praktiserar på Knuten i Sandsborg. En mötesplats för äldre på ett serviceboende. Där jobbar jag med "tipstolvan", jag tar bort och sätter upp lappar och hjälper till att rätta svaren. Jag jobbar även med extrauppgifter som är att vika servetter och vattna blommor. Sen har jag även sittgympa med de äldre. cecilia Vad uppskattar du med din praktik? När jag får hjälpa till. När jag få känna mig behövd. När jag får vara meningsfull för andra och vara en extrahand.Vad betyder praktiken för dig? Den betyder mycket för jag får träffa andra människor. Sen får jag träna på det sociala samspelet. Mötet med nya människor är lite läskigt men samtidigt spännande. Vad betyder Misa för dig?Misa betyder jättemycket! Jag känner mig trygg här. Sen får jag träffa likasinnade som jag, det är skönt att veta att man inte är ensam. På Misa får man också träna på det sociala, tex under luncherna. Gemenskap! Cecilia, deltagare Misa Globen