Lucka 19, träffa Sharon

2015-12-19 • Nyheter

6790 thumb

Så här säger Sharon
"Vad är Misa för dig - Ett ställe där man kan få jobb eller praktik
Vad innebär Misa för dig - Det är för att jag ska kunna få ett jobb i snarare framtid
Vad gör Misa för dig - Ni har gett mig så bra arbetsplatser där jag fått prova på olika uppgifter och är väldigt tacksam för erat stöd"