Lucka 18 - Jag har en Misafamilj!

2016-12-18 • Arbetsmarknad

johannaVad gör du på din praktik? -Jag praktiserar på Hagsätra bibliotek. Där får jag sätta upp böcker, lämna tillbaka böcker och sätta i reservationslappar i reserverade böcker. Vad uppskattar du med din praktik? -Att jag känner mig behövd. Det känns som att jag gör nytta, och gemenskapen. Vad betyder praktiken för dig? -Det vet jag inte, men den betyder nånting för jag blir ledsen när den ställs in. Det är viktigt att få komma utanför Misa. Vad betyder Misa för dig? -Misa är som min andra familj. Ett ställe där man får vara sig själv, där man är omtyckt för den man är, där man får andas. Jag har en Misafamilj. Johanna, deltagare Misa Globen