Lennart Jönsson och Misa - årets pristagare av Diversity Index Award!

2021-10-22 • Funktionsnedsättning

Ab1twkxwei9m9vxwzira
Igår fick Misas grundare Lennart Jönsson och Misa AB utmärkelsen Diversity Inedex Award i kategorien funktionsnedsättning. Juryns motivering var bland annat ”Här finns en stark tro på att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan få plats på arbetsmarknaden. Genom att se till varje individs viljekraft och genom att lyfta kunskap och starka sidor får personer en chans en plats i arbetslivet

Igår fick Misas grundare Lennart Jönsson och Misa AB utmärkelsen Diversity Inedex Award i kategorien funktionsnedsättning. Juryns motivering var bland annat ”Här finns en stark tro på att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan få plats på arbetsmarknaden. Genom att se till varje individs viljekraft och genom att lyfta kunskap, resurser och starka sidor får personer en chans att växa och bidra.”

Lennart Jönsson startade Misa för drygt 25 år har sedan dess verkat för att personer med en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara del av det ordinarie samhällslivet.

  • Det är med glädje som jag och mina kollegor på Misa tar emot denna utmärkelse. Ett fint bevis på att det vi kämpar för dagligen blir uppmärksammat och uppskattat. Vi behöver ständigt arbeta med att utveckla och förbättra förutsättningarna för de som står längst från arbetsmarknaden, säger Lennart Jönsson.
  • I vårt remissvar pekar vi bland annat på behovet av långsiktiga stöd för de målgrupper som har varaktiga behov. Det är något som måste förändras för att stärka hållbarheten i de insatser som utförs, fortsätter Lennart Jönsson.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en viktig process som pågår nu. I bästa fall kan det resultera i att fler personer med funktionsnedsättning kan få det stöd de behöver för att få en plats i arbetslivet. I dagarna har Misa lämnat ett remissvar till regeringen kring reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Syftet är att lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, acceptans och rättvisa. Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö.

För mer information kontakta:

Lennart Jönsson, Misa AB, lennart.joensson@misa,se
mobil 070 - 852 99 88