Inspirationskonferens med temat Empowerment arrangeras av Kraftkälla.

2014-05-19 • Föreläsningar/seminarium

PrintKraftkälla, en grupp för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som jobbar med Empowerment, håller i en inspirerande konferens om egenmakt, delaktighet och tilltron till den egna förmågan. Föreläser på konferensen gör Bengt Starrin, Paula Tilli och deltagare från gruppen Kraftkälla. Bengt Starrin, professor i Socialt arbete vid Karlstad Universitet, har skrivit ett flertal böcker på temat empowerment, välfärd, folkhälsa mm. På ett inspirerande och underhållande sätt kommer han att föreläsa om empowerment. Paula Tilli kommer att berätta om hur det är att växa upp och leva med Asperger Syndrom utifrån egna erfarenheter. Kraftkällas deltagare föreläser hur gruppen startade, dess utveckling och vad det inneburit för de själva. Tid: 23 maj 12.30-17.30 Plats: Årsta folkets hus, Hjälmarsvägen 28, Årsta torg. Vid frågor och anmälan kontakta: Susan Korsman Tel:073-519 18 79 E-post: [email protected] Erik Dahlman Tel:070-718 80 09 E-post: [email protected] Anmälan kan också göras via http://simplesignup.se/event/42529-kraftkaella-empowermentkonferens-2014Kraftkälla startades 2012 av deltagare och personal på Misa AB. Efter inspiration från andra grupper exempelvis Grunden i Göteborg ville man skapa ett forum för personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunde bestämma sin egen agenda. I Kraftkälla kan vem som helst vara med.