Konferens "Rätt stöd till arbete"

2014-05-02 • Föreläsningar/seminarium

Misa har varit med som utställare på konferensens turné runt om i landet och nu kommer den avslutande konferensen om "Rätt stöd till arbete" vara i Stockholm den 14 maj. Projektet Rätt stöd till arbete finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Handikappförbunden. Fokus är att sprida väl fungerande metoder för att människor med funktionsnedsättning inom kommunala arbetsmarknadsinsatser ska övergå till anställning i någon form. Frågan som tas upp på konferensen är; Vilka är vinsterna med att anställa människor med funktionsnedsättningar och vilket stöd kan arbetsgivarna få? Ta del av flera intressanta föreläsare och lyssna på Josef Tefsay som berättar om sin resa till anställning vilken han fått genom stöd från Misa.