"Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb…faktiskt."

2005-04-14 • Arbetsmarknad

"Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb…faktiskt." En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete. Studiens syfte var att undersöka hur personer med lindriga kognitiva funktionshinder ser på arbete som fenomen. Metoden var kvalitativ med en fenomenologisk ansats. För att få svar på frågeställningarna intervjuades 6 personer, 2 kvinnor och 4 män, som hade arbetspraktik eller arbetsverksamhet genom ett företag som arbetade utifrån ISA-metoden. C-uppsatsen från Socialhögskolan, författare Lena Strand och Katarina Andersson. C-uppsats Socialhogskolan