Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision!

2022-06-10 • Föreläsningar/seminarium

Järvaveckan
Den 2 juni var vår verksamhet Misa Ung på Järvaveckan där vi kräver en nollvision för unga i samhällsvård. Tillsammans med Jan Jönsson Socialborgarråd i Stockholm, Fredrik Hjulström Akademikerförbundet SSR samt Carlos Castro MM Framtid diskuterade vi på Misa Ung om vilka resurser som behövs för att ge unga personer ett långsiktigt och rätt stöd när de ska vidare in i samhället från 18 års ålder.
Ta del av hela seminariet nedan.