Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision!

2022-06-01 • Funktionsnedsättning

X8vrbbjaba0mj9voxv40
Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällsvård brytas ned och i flera fall inte överleva. Varje dag kämpar de för att ta steget ut i vuxenlivet. Avsaknad av trygga uppväxtvillkor och rätt stöd till arbete och studier är allvarliga brister. - Det är dags för en nollvision. Vi bjuder in till paneldebatt 2 juni under Järvaveckan kl 12-13

Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällsvård brytas ned och i flera fall inte överleva. Varje dag kämpar de för att ta steget ut i vuxenlivet. Avsaknad av trygga uppväxtvillkor och rätt stöd till arbete och studier är allvarliga brister. Det behövs långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges - Det är dags för en nollvision.

Välkommen att lyssna på Misa Ungs seminarium på Järvaveckan.

Dag: Torsdag 2 juni
Tid: Klockan 12:00 – 13:00
Plats: Tält 3.
Järvaveckan, Spånga IP, Solhems hagväg 2, Spånga

Moderator:
Mikael Klein, Wiljagruppen AB

Medverkande:

- Jan Jönsson, Socialborgarråd i Stockholms stad
- Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR
- Carlos Castro, Kvalitetsutvecklare, MM Framtid
- Maria Heimer Åkerlund, Enhetschef Misa Ung
- Clea Rodziewicz, arbetskonsulent Misa Ung
Samt filmade intervjuer med ungdomarnas egna berättelse.