Högsta betyg till Misa i Skåne!

2021-06-16 • Arbetsmarknad

Misa Helsingborg och Misa Lund är två av de sex leverantörer som fått högsta betyg i Arbetsförmedlingens rating av leverantörer inom Stöd och matchning. fyra guldstjärnor på en guldbåge och det står högsta rating stöd och matchning.Det som utmärker sig är att Misa arbetar med personer som står längst från arbetsmarknaden och med det blivit en av leverantörerna som får det högsta ratingbetyget. Ratingbetyget är en service till de personer som ska välja leverantör av arbetsmarknadstjänsten Stöd och matchning. Arbetsförmedlingens ratingmodell visar vilka leverantörer som lyckats bäst med att ge tidigare deltagare stöd till ett arbete eller studier. Idag finns det 249 leverantörer inom en radie av 10 mil runt Helsingborg och Lund inom Arbetsförmedlingen där sex har högsta ratingbetyg. Bland dessa sex är Misa Lund och Misa Helsingborg två av företagen som uppnått högsta betyg, dvs fyra stjärnor.