Från riksdagsseminariet "Så knäcker vi långtidsarbetslösheten

2024-02-02

Mikael Klein var inbjuden att tala på Riksdagsseminariet "Så knäcker vi arbetslösheten" som anordnades av Iris Hadar AB genom en inbjudan av riksdagsledamot Jämtlands län Saila Quicklund (M).Seminariet är en fortsättning på ett samtal som Irisgruppen ordnade i Almedalen 2023.
Under samtalet i Almedalen kom det upp olika förslag för att ge stöd så att flera kan komma i anställning och dessa förslag presenterades i riksdagsseminariet:
-Krav på universell utformning av arbetsplatser
-Snabba på beslut av subventionerade anställningar
-Förstärk stödet till arbetsgivare erbjud handledning och utbildning
-Förläng stödet för individer med stödbehov även i anställning
-Planera nästa insats i god tid
-Främja samverkan- underlätta sekretess
-Mer innovation- låt dooers gå först- öppna för fler piloter
-Ta hjälp av de som vet!
Modererade seminariet gjorde Lisa Gustafsson andra medverkande i seminariet var Fredrik von MalmborgFredrik HillelsonSandra LarssonTove Elvelid och Martin Kruse vilka alla hade bra tankar och inputs i frågorna.
Här några korta inputs om vad Mikael Klein sa under seminariet.

Så knäcker vi långtidsarbetslösheten