"Särskolan och sen?"

2015-06-12 • Funktionsnedsättning

Rapport från referensgruppsmöte för forskning Misa bidrar till; "Särskolan, och sen?" Jessica Arvidsson från Högskolan i Halmstad redovisar de första årens forskning, som ska resultera i rapport och artiklar, klara våren 2016. Forskning Särskolan och senRenee Luthra
Doktorand Renée Luthra berättar om fördjupad forskning som nyss startats, kring gymn.särskoleelever som inte gått vidare till studier, jobb eller daglig verksamhet. Spännande att följa, över 20%, som de senaste åren "försvinner". Medverkande på referensgruppsmötet var bland annat 6 personer med egna erfarenheter av övergång från gymnasiesärskola till ett vuxenliv, representanter från Arbetsförmedlingen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Utbildningsdepartementet, SKL, Svenskt Näringsliv, Socialstyrelsen, Skolverket, m.fl. Stort intresse för ett väldigt viktigt område! Vi ser fram emot och hoppas att forskningen, som leds av Professor Magnus Tideman, leder till större uppmärksamhet så att fler personer får en bra väg till arbetsliv och meningsfull sysselsättning efter gymnasiesärskolan!