Filmen om Magnus från projektet ADHD på jobbet!

2017-10-02 • Arbetsmarknad

Magnus1 1
Filmen handlar om Magnus som är artist, låtskrivare samt ridlärare. Han berättar om sina stödfunktioner som hjälper honom i vardagen och i arbetslivet. Filmen är framtagen av projektet ADHD på jobbet som finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Projektet ska skapa en webbplats där såväl arbetssökande med ADHD som arbetsgivare ska kunna få kunskap om hur man kan möjliggöra både att komma ut på arbetsmarknaden och att underlätta för dem som redan har en anställning. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet. Läs mer på www.adhdpåjobbet.se https://youtu.be/4SeiYPM0s3o