Europeiskt Next Step projekt

2016-02-26 • Nyheter

7163 thumb

Misa fick möjligheten att vara svensk representant i ett europeiskt Leonardo da vinci projekt som påbörjades 2013 och avslutades under hösten 2015. De länder som representerade var Sverige, Irland, Nordirland, Norge, Finland, Polen, Ungern och Spanien där man tillsammans skulle titta på hur implementeringen av Supported Employments femstegsmodell fungerat i Europa. De femstegen är:

1. Överenskommelse med klient
2. Yrkesprofil
3. Jobbsökande
4. Arbetsgivarengagemang
5 .Stöd på och utanför arbete

Genom att utförare och forskare satte sig att tillsammans beskriva och analysera nationella och lokala förutsättningar samt individuella fallbeskrivningar ville man identifiera de delar i modellen som fungerar bra och vilka som behöver utvecklas. För forskarna kunde man hitta områden som framöver kräver mer studier. Gemensamt vill man också ta fram europeiska kvalitetskriterier för Supported Employment.
Några av slutsatserna man kom fram till var att modellen var väl känd bland utförare, att gemensamt för utförarna var att man lade en för stor del av tid och aktiviteter i steg 1 – att komma överens om samarbetet och steg 2 – att kartlägga medan alltför lite aktiviteter lades i det som är unikt för metoden i steg 5 – det uppföljande stödet.

För mer information kontakta:

Andreas Nyhlén, enhetschef, Misa Döbelnsgatan 073 - 600 14 79