Europeiska arbetsgivares attityder till att anställa personer med autism.

2016-10-03 • Funktionsnedsättning

Misa är sedan oktober 2015 med i ett tvåårigt internationellt projekt som heter ABLE. Det övergripande syftet med projektet är att fler personer med autismspektrumstörning skall få anställning. Nu kan vi presentera resultat från projektets första del som var att genomföra en undersökning av europeiska arbetsgivares kunskap och attityder kring att anställa personer inom autismspektrum.

Misa är sedan oktober 2015 med i ett tvåårigt internationellt projekt som heter ABLE (Autism Building Links to Employment). Det övergripande syftet med projektet är att fler personer med autismspektrumstörning skall få anställning
Nu kan vi presentera resultat från projektets första del - att ta fram och genomföra en undersökning av europeiska arbetsgivares kunskap och attityder kring att anställa personer inom autismspektrum.

91% av de tillfrågade arbetsgivarna svarade att de kunde tänka sig att anställa en person med autism. Arbetsgivarna är mer intresserade av hur man på bästa sätt stöttar en person med autism, än av hur man kan få finansiellt stöd för detta.

Fler spännande resultat kan du läsa i den bifogade rapporten vilken är skriven av en projektgrupp från Misa som består av Sara Sadarangani, Malin Östblom, Marie Holmbom och Sofie Szönyi.

Fakta om projektet

ABLE finansieras av Erasmus+ och är ett samarbete mellan fem organisationer:

Misa AB (Sverige), The Orchardville Society (Nordirland), Autism NI (Nordirland), IASE (Irland) och Theotokos Foundation (Grekland).

ABLE-projektets andra del – att ta fram ett utbildningsmaterial riktad till arbetsgivare. Det är resultatet av arbetsgivarundersökningen som ni kan läsa om i rapporten, som ligger till grund för utformningen av denna utbildning.

Mer information om projektet ABLE finner du på hemsidan: http://projectable.eu

För mer information, kontakta:
Projektledare Sara Sadarangani, Misa AB
[email protected]
08 - 580 83 495