Erik Ullenhag talade på Mångfald och företagande

2011-09-30 • Mångfald & Företagande

Erik Ullenhag talade om ett samhälle för alla på lika villkor Integrationsminister Erik Ullenhag var en av talarna på konferensen Mångfald och Företagande.Läs mer här!