Enkätundersökning- HittaYrket

2018-02-13 • Arbetsmarknad

Appforslag
HittaYrket - Webbapp
Exempel bilder på ny App för att hitta yrken. Misa utvecklar tillsammans med företaget Axesslab ett nytt digitalt verktyg "HittaYrket", (en app i dator och mobil) för att göra information om yrken mer tillgänglig och samtidigt underlätta matchning till passande yrken. Vi behöver samla in erfarenheter, tankar och synpunkter för att utveckla detta verktyg. Dina synpunkter är viktiga. Du kan hjälpa oss genom att svara på en enkät. Enkäten tar endast 2-5 minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Vi skulle vilja ha in ditt svar senast den 23 februari. För att komma till enkäten klicka på länken nedan: 1. Enkät för dig som söker jobb eller vill finna ditt yrkesområde:http://sr.artologik.net/misa/Survey/1792. Enkät för dig som arbetar med att stötta personer till yrkeslivet: http://sr.artologik.net/misa/Survey/180 Tack för din medverkan.