"Dömd till fattigdom"

2021-06-23 • Funktionsnedsättning

Nd5wfczfg6lgoydzfhuz
ATT LEVA MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SVERIGE Under 2021 har vi på Misa valt att på olika sätt lyfta frågan om hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. I tre artiklar kommer några personer med en intellektuell funktionsnedsättning att ge sin berättelse av att vara ung i Sverige. Vilka problem de har behövt möta, hur det påverkat deras liv och ekonomi.

ATT LEVA MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SVERIGE.

Under 2021 har vi på Misa valt att på olika sätt lyfta frågan om hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. I en serie på bland annat tre artiklar kommer några personer med en intellektuell funktionsnedsättning att ge sin berättelse av att vara ung i Sverige. Vilka problem de har behövt möta, hur det påverkat deras dagliga liv, ekonomi men också deras önskningar om framtiden. Under samma tema kan du även följa Misas seminarium i Almedalen 5 juli.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Vi ställer oss frågan ”Är Sverige verkligen ett samhälle som motverkar utsatthet, arbetar mångfaldsinriktat och inkluderande?”

__________________________________________________________________________________


”DÖMD TILL FATTIGDOM”


Av Petter Billengren/Misa Publicerad 2021-06-23


Peter växer upp i en förort till Stockholm med sina föräldrar och sin syster. Han börjar i en vanlig klass och söker efter årskurs 6 in till en musikklass i högstadiet. Under den här tiden börjar han må väldigt dåligt och nu börjar hans svårigheter också framträda allt tydligare. Peter kämpar på trots att det är en väldigt tuff tid och klarar att genomföra hela högstadiet. Under den här tiden har han tät kontakt med sjukvården och psykiatrin för sina problem både fysiskt och psykiskt. I samband med att han slutar högstadiet görs en utredning och han får diagnosen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I efterhand så hade det varit bättre om han fått sin diagnos tidigare, då hade han kunnat få mera hjälp och stöd i skolan.

”Jag kände mig bortglömd och som en käpp i hjulet! Tyvärr vågade jag inte berätta för de vuxna hur det var och jag stängde in mitt dåliga mående som ledde till psykiska besvär som till slut gjorde att jag inte orkade mer.” 

Peter skoltid slutar där och då och han orkar inte fortsätta till gymnasiet.


BRA RELATION MED MYNDIGHETERNA

I och med att han fått sin diagnos får han nu en LSS-handläggare på kommunen som direkt erbjuder honom plats på en daglig verksamhet. Peter har genom åren haft bra relation till sina handläggare och fått de beslut som han efterfrågat. – Jag har väl haft tur, säger Peter. Det som inte ännu har fungerat är att han inte hittat ett boende som riktigt passar honom. Peter har sökt boende via sin handläggare på kommunen och har erbjudits olika typer av satellitboendet genom åren. Bland annat tittade han på ett boende där man har ett eget rum i en korridor, men kände att det inte passade honom så bra. Han upplevde att det var oroligt bland de andra som bodde där. Peter är självständig person och klara många saker men vill ändå känna sig trygg, så för hans del skulle en egen lägenhet där han kan stänga om sig och gå och komma som han vill passa så mycket bättre. Därför är hans förhoppning att kommunen ska erbjuda ett annat boende framöver som fungerar bättre för honom

KANSKE DAGS ATT HITTA EN NY PRAKTIKPLATS…


Peter har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kanske inte märks när man först träffar honom. Det gör att han hamnar i situationer som kan skapa problem i till exempel yrkeslivet. Hans kollegor förstår inte alltid hans svårigheter och behov. Peter har just nu en arbetspraktik på ett café och trivs förhållandevis bra där. Han berättar att hans kollegor ser honom som en i gänget vilket är fint men de har också haft problem i att förstå hans begränsningar. De ställer precis samma krav på honom som alla andra och problemet är att han inte alltid kan inte leva upp till det. Hans kollegor kan då bli ifrågasättande till vad han gör där och varför han till exempel jobbar så korta dagar. Men han trivs ändå och många av gästerna har mer eller mindre blivit som vänner till Peter. Han känner dock att det kanske är dags att titta efter ett nytt jobb, då hans nuvarande chef inte har möjlighet att framöver utveckla Peters uppgifter. Dessutom är ersättningen väldigt låg.

MIN EKONOMI ÄR BEGRÄNSANDE

Peter är väldigt mån om att ta upp hur ekonomin ser ut för personer som lever med en funktionsnedsättning i Sverige. Han lever i dag på sjuk- samt en habiliteringsersättning. Det är inte många kronor jag har att leva på, säger han och är kritisk till hur låg ersättningen är. – Jag gör ju samma arbetsuppgifter som mina kollegor men skillnaden i ersättningen är mycket stor. I Peters fall blir effekten att han tvingas till att ofrivilligt bo kvar hemma hos sina föräldrar. – Jag hamnar i en ofrivillig fattigdom som begränsar mig, säger Peter. Han vill leva ett liv som alla andra men hans ekonomi ger inte utrymme till speciellt mycket mer än det mest basala.

Det får en att känna sig udda, avslutar Peter