Det är dags för en nollvision!

2022-05-24 • Funktionsnedsättning

Uaxfqxpjtsh60conflyx
Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällsvård brytas ned och i flera fall inte överleva. Det beror bland annat på kortsiktiga och avbrutna insatser, men framför allt på en tydlig avsaknad av långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges. Misa har under många år varit verksamma med att stötta unga ut i arbete och studier, där ser vi hur samhällsstödet kan brista och

Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällsvård brytas ned och i flera fall inte överleva. Det beror bland annat på kortsiktiga och avbrutna insatser, men framför allt en tydlig avsaknad av långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges. Misa har under många år varit verksamma med att stöta unga ut i arbete och studier, där vi ser hur samhällsstödet kan brista och vilka allvarliga konsekvenser det kan få.

- Idag har vi publicerat en debattartikel för att sätta fokus på hur allvarligt läget är för unga personer som placeras inom samhällsvård. Vi möter varje dag unga personer som har förlorat barndom, skolgång och när de ska ta steget ut i vuxenlivet lämnas de med inga eller kortsiktiga insatser. En situation som i hög grad försvårar möjligheten att få ett boende, arbete eller studier.

Vi känner att det är nog nu och att inga fler unga ska behöva dö i onödan. Därför är det dags för en nollvision, säger Maria Heimer Åkerlund, Enhetschef på Misa Ung.

För mer information:
Mikael Klein, verksamhetsstrategisk utvecklare, WiljaGruppen
Mobiltelefon: 070-480 71 66
e-post: [email protected]