Besök Misa på Socialchefsdagarna!

2021-11-18 • Funktionsnedsättning

Z693gxfdyoesuisfr3lr
Misa deltar på socialchefsdagarna 24-25 november i Malmö,. I vår monter kan du lyssna på Ursula Berge, Samhällspolitisk chef på SSR och Helén Karlsson Strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen Västerås stad. Ta del av Jessica Arvidsson, fil. dr i handikappvetenskap inriktning hälsa och livsstil, studie kring ”Sysselsättning och social rättvisa”.

Socialchefsdagarna i Malmö den 24 - 26/11.

Misa var en av de första privata verksamheterna som startade daglig verksamhet i Sverige, för lite drygt 25 år sedan. Vår verksamhet är särskilt fokuserad på att ge alla människor som vill ett individuellt stöd för att kunna delta i samhället och arbetslivet. Våra erfarenheter visar att de personer som kommer ut till en anställning har större förutsättningar att bli kvar på en arbetsplats om ett uppföljande stöd finns garanterat.

Därför finns vi med under Socialchefsdagarna för att få möjligheten att få ta del av vilka erfarenheter kommuner i Sverige har. Dvs att få personer med funktionsnedsättning att gå från daglig verksamhet till en egen försörjning och en plats i arbetslivet.

I Misas monter 54/55 kommer vi under den 24 och 25 november att även ha förinspelade intervjuer med Ursula Berge, Samhällspolitisk chef på SSR och Helén Karlsson Strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen Västerås stad. Ursula reflekterar över vad som krävs av reformeringen av arbetsförmedlingen för att kommuner ska kunna stötta fler till jobb. Heléne Karlsson berättar om varför man i Västerås stad har valt att arbeta med ett aktivt uppföljande stöd till de som går från daglig verksamhet till jobb. Dessutom kommer du att kunna ta del av Jessica Arvidsson, fil. dr i handikappvetenskap inriktning hälsa och livsstil, studie kring ”Sysselsättning och social rättvisa”, en forskningsstudie om vad som händer elever efter gymnasiesärskolan.

I vår monter möter du bland annat:
Ida Thorell, Affärsområdeschef Misa Sysselsättning och Misa Ung
Carin Blomqvist, Enhetschef Misa Bondegatan
Patrik Andersson, Enhetschef LSS Misa Helsingborg
Karin Säfwenberg, Samordnare LSS, Helsingborg
Mikael Klein, Ansvarig verksamhetsutveckling Misa/WiljaGruppen
Lennart Jönsson, Grundare Misa/WiljaGruppen

Socialchefsdagarna i Malmö
24 november

11.10 – Ursula Berge, Samhällspolitisk chef SSR.
Ursula Berge reflekterar över vad som krävs av reformeringen av arbetsförmedlingen för att kommuner ska kunna stötta fler till jobb.
12.45 – Heléne Karlsson, Strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen Västerås stad.
Heléne Karlsson berättar om varför man i Västerås stad har valt att arbeta med ett aktivt uppföljande stöd till de som går från daglig verksamhet till jobb.
15.10 – Jessica Arvidsson, fil. dr i handikappvetenskap med inriktning hälsa och livsstil
Lyssna på Jessica Arvidssons studie kring ”Sysselsättning och social rättvisa”, en forskningsstudie om vad som händer elever efter gymnasiesärskolan.

25 november
11.10 – Jessica Arvidsson, fil. dr i handikappvetenskap med inriktning hälsa och livsstil
Lyssna på Jessica Arvidssons studie kring ”Sysselsättning och social rättvisa”, en forskningsstudie om vad som händer elever efter gymnasiesärskolan.
12.40 – Ursula Berge, Samhällspolitisk chef SSR.
Ursula Berge reflekterar över vad som krävs av reformeringen av arbetsförmedlingen för att kommuner ska kunna stötta fler till jobb.
15.10 – Heléne Karlsson, Strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen Västerås stad.
Heléne Karlsson berättar om varför man i Västerås stad har valt att arbeta med ett aktivt uppföljande stöd till de som går från daglig verksamhet till jobb.

Varmt välkomna!