Artikel i tidningen INTRA

2014-06-04 • Okategoriserade

"De flesta arbetsplatser ställer krav på sina medarbetare att man ska kunna hantera konflikter, lära av andra, samarbeta och lösa problem. Kompetenser som personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har svårt för. Outtalade regler och normer, sociala koder, att kunna läsa av andra och sätta sina egna behov i andra rummet är en utmaning. Men det går att aktivt träna upp den sociala kompetensen hos dessa personer om de själva vill." Läs hela artikeln Social kompetens- Intra 2_2014