Artikel i tidningen Afasi

2016-03-29 • Arbetsmarknad

Publicerad artikel i Afasiförbundets medlemstidning Afasi nr 1 2016. "Gunnie kom som deltagare till Misa Liljeholmen fyra år efter att hon hade fått en hjärnblödning och afasi. Gunnie fick så småningom uppdrag på tre olika arbetsplatser." Läs hela artikel -Tillbaka till arbetslivet-Tidningen Afasi Vad är Afasiförbundet? Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga. De är en demokratisk organisation som är partipolitiskt- och religiöst obunden. Afasiförbundets utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde. Afasiförbundet arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga. Läs mer på www.afasi.se