Artikel i SpecialNest

2019-03-04 • Okategoriserade

Artikel i SpecialNest den 25 feb, www.specialnest.se

Här fick Roland hjälp, nu stöttar han andra.

"Efter många år med svårigheter på olika arbetsplatser diagnostiserades han med Aspergers syndrom. Problemen fick en förklaring och när han började arbetsträna på företaget Misa i Helsingborg blev det en vändpunkt. Nu använder Roland Dreckmann sina erfarenheter för att hjälpa andra. Special Nest har intervjuat honom. Roland Dreckmann upplevde tidigt att något inte fungerade i yrkeslivet, men han visste inte vad. Flera gånger tvingades han lämna arbetsplatser där han egentligen trivdes, eftersom han drabbades av utmattningssyndrom. När en släkting fick diagnosen atypisk autism började Roland Dreckmann skaffa sig mer kunskap, någonting som fick honom att också reflektera över sina egna svårigheter. Han sökte hjälp och det visade sig efter en utredning att han har Aspergers syndrom." Läs hela artikel