Artikel i Föräldrakraft "Snabb vändning för Ronny".

2015-10-09 • Nyheter

Utdrag från artikeln i Föräldrakraft nr 5 skrivet av Valter Bengtsson: " Jag kände lite panik över var jag skulle praktisera. Den plats skolan valde ut, i en butik, var inte min grej. På den praktiken var det väldigt oklart vad jag skulle göra och det var ensamt. Ronny ville ha en bättre praktikplats, men det var svårt att hitta. Till stor del var det upp till honom själv att hitta praktik. – När jag mejlade till olika arbetsgivare fick jag inte svar eller så var platserna redan upptagna. Det kändes som att konkurrensen var för hård. Det ledde till att Ronny allt som oftast helt enkelt stannade hemma, i brist på bra praktik. När Misa kopplades in fick Ronny bättre hjälp att hitta en lämplig plats." Reportage om Ronny ur Foraldrakraft 1505