Arbetskonsulenter föreläser på konferens om Integrerad psykiatri och socialpsykiatri

2014-04-22 • Nyheter

Arbetskonsulenterna Jane Sundelin och Frida Löfgren från Misa Fridhemsplan är inbjudna att föreläsa på konferensen "Att stötta personer med psykiska funktionsnedsättningar" som anordnas av Karlstads universitet. Konferensen pågår under två dagar den 28-29 april och dagarna kommer att ägnas åt samverkan. Hur kan man arbeta med resursgrupp-ACT inom kommunal socialpsykiatri – i samverkan med landstingets psykiatri och andra vårdgivare. Misa personal kommer att föreläsa om sittt arbetssätt, hur ser vardagen ut när vi arbetar med våra klienter, hur är samverkan med öppen psykiatrin. Vilka metoder fungerar, Supported Employment (SE), Individual Placement Support (IPS), Individual Supported Employment (ISE). Vad är det som gör att det lyckas och att samarbetet fungerar bra, vi bjuder på några goda exempel. Vi tar upp svårigheter som vi ser i arbetet och delar med oss av några exempel där samarbetet inte har varit bra och vad det har inneburit för personen som vi arbetat med. Läs mer om konferensen här>>