Arbetsgivare öppna era dörrar!

2023-03-10 • Arbetslöshet

Kdkr4b6a7axnocxdh5zn
Vi står här med Clea som är en flitig paneldeltagare i många seminarium som berör Unga vuxna som är i ett utanförskap. Vi har fått veta att du nu ska vara med och samtala på HVB-dagen tillsammans med en av butikscheferna från Max, Erfan Jalilian och samtalet kommer handla om vikten av att unga med en kriminell bakgrund behöver komma in i arbetslivet och att arbetsgivare öppnar sina dörrar.

Hej Clea,

Vi står här med Clea som är en flitig paneldeltagare i många seminarium som berör Unga vuxna som är i ett utanförskap. Vi har fått veta att du ska vara med och samtala på HVB-dagen. Medverkande är en av butikscheferna från Max, Erfan Jalilian och samtalet kommer handla om vikten av att unga med en kriminell bakgrund behöver komma in i arbetslivet. I ditt arbete möter du dagligen arbetsgivare samt unga som vill ändra sin livsstil, så vi vill ställa några frågor utifrån vad du tycker är viktigt för att det ska kunna bli en förändring.

- Vad ser du är det viktigaste för de unga för att kunna ändra livsstil?
Tillit och allians är en förutsättning för att kunna inge trygghet och hopp. För att kunna ändra sin livsstil så ser jag att det är många olika delar som behöver fungera. Det handlar om att ungdomen ges förutsättningar för att uppnå sina mål och då är det viktigt att det finns en samsyn och samverkan med näringsliv där företag är med genom att öppna sina dörrar och ge nya vägar.

-Vilket stöd behöver arbetsgivare?
För att det ska fungera bra är det viktigt att det finns en tydlig och noggrann planering med arbetsgivaren. Planeringen ska göras så att deltagaren vet vad som förväntas av dem. En annan viktigt sak är att vi bör få finnas kvar och ge stöd så länge som deltagaren och arbetsgivaren känner att det behövs. För att matchningen ska bli så bra som möjligt behöver det finnas en tillit mellan arbetskonsulent och arbetsgivare precis som det är viktigt att det finns mellan arbetsgivare och deltagaren.
Det stöd som arbetsgivaren får är något som planeras och görs upp om under tidens gång och ser olika ut utifrån arbetsplats och deltagare.

-Vilka arbetsgivare ser du har lättast för att öppna dörrarna?
De arbetsgivare som vi arbetat med under en längre tid öppnar lättare upp dörrarna. Ofta är de arbetsgivare som själva brinner för målgruppen och vill vara en del av förändringen. När det gäller vilken bransch som tar emot mest så beror det på hur arbetsmarknaden ser ut. I nuläget är det framförallt verkstad och restaurang.

Tack Clea och lycka till på HVB-dagen den 15 mars.