Är du arbetsgivare?

2016-02-25 • Arbetsmarknad

Mångfald och företagande - Vilken konferens vill du ha? Vill du hjälpa oss att göra konferensen Mångfald och företagande ännu bättre? Vi har nu haft den under fem lyckade år och vi vill gärna ha dina tankar och åsikter för att berika innehållet ytterligare. Vi som arrangerar konferensen är Riksförbundet Attention, Myrorna och Misa AB. Vilken riktning skall konferensen ha? Svara på fem snabba frågor nedan och ge förslag på innehåll. Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. http://sr.artologik.net/misa/Survey/112/sv Alla som är med och svarar är med på utlottning av två biobiljetter. Vi vill gärna ha dina svar den 20:e mars. Du kan läsa mer om konferensen http://www.mangfaldochforetagande.se . Tack för din hjälp. Vid frågor om enkäten eller konferensen, kontakta [email protected]