Är det idag möjligt att anställa en person med funktionsnedsättning?

2021-02-16 • Funktionsnedsättning

Eucfp6tqa4ukvwhx8apg
Torsdagen den 18 februari kl 11.00 kommer Linn Prézent och Andreas Nyhlén från Misa AB att medverka på Framtidsarenan. Ämnet som de utgår ifrån är ”Är det idag möjligt att anställa en person med funktionsnedsättning? och för att kunna skapa en arbetsmarknad präglat av mångfald behöver Sveriges företag förstå hur viktigt deras roll är”. Länk till eventet https://zoom.us/j/98330039496

Torsdagen den 18 februari kl 11.00 kommer Linn Prézent och Andreas Nyhlén från Misa AB att medverka på Framtidsarenan. Ämnet som de utgår ifrån är ”Är det idag möjligt att anställa en person med funktionsnedsättning? För att kunna skapa en arbetsmarknad präglat av mångfald behöver Sveriges företag förstå hur viktigt deras roll är”. Länk till eventet https://zoom.us/j/98330039496

Vem har rätten att få det stöd man behöver, för att finna, få och behålla en anställning? Politiken tror att 10% av personer med funktionsnedsättning inom ramen för daglig verksamhet skulle kunna få anställning men idag är det bara 0,2 % som får det. Med en individuell matchning mellan företag och individ kan individens förmågor och resurser matchas mot företagets behov.

Alla; även politiker, myndigheter opinionsbildare, anhöriga; verkar vara överens om att det borde kunna ske men det är som om vi alla hoppas att någon annan ska göra det möjligt.

Torsdagen den 18 februari kl 11.00 delar Andreas och Linn med sig av sina erfarenheter kring vilka fördelar en arbetsgivare har av att anställa personer med en funktionsnedsättning.

  • Linn Prézent är enhetschef på Misa AB, arbetsinriktad daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hon har arbetat inom Misa sedan 2009 och har även arbetat som utbildare i metoden Supported employment på Misa Kompetens. Linn var tidigare projektledare för Misas projekt; ADHD och anställning. Hon är utbildad personalvetare vid Stockholms universitet.
  • Andreas Nyhlén jobbar till vardags som enhetschef på Misa AB inom området LSS daglig verksamhet och som verkar för att stötta personer med kognitiva funktionsnedsättningar närmare arbetsmarknaden. Han är också vd för utbildningsföretaget Misa Kompetens som främst vänder sig till organisationer och förvaltningar och erbjuder utbildning, handledning och seminarium inom bland annat Supported Employment, IPS och Supported Education.

    Andreas sitter sedan 2017 och med i styrelsen för SFSE (Svenska Föreningen för Supported Employment), en nationell förening som verkar för att samla, sprida och påverka metodkunskaper och förutsättningar i samma frågor. Andreas har arbetat inom Misa sedan 2006.

    Framtidsarenan är ett digitalt forum för både de breda och nischade samtalen och förs i samma självorganiserande anda som både Almedalen och Järvaveckan.

Vill du veta mer, kontakta:

Stefan Edvall, Marknadschef Misa AB
e-post: [email protected]
mobilnr: 073-8016136