Är den nya gymnasiesärskolan, en bra förberedelse för livet?

2011-10-18 • Nyheter

786 thumb

Peter Hurtig och Ulrika Dahlgren på Misa redovisade resultaten från tre undersökningar på tre olika gymnasiesärskolor på SIGYS konferensen ”Bygga Broar” i Växjö den 27/9. Undersökningarna syftade till att försöka kartlägga åsikter och tankar hos gymnasiesäreleverna om skolan, framtiden och praktikperioden. För att få svar på dessa frågor djupintervjuade de 25 elever på tre olika gymnasiesärskolor i Stockholm under åren 2008–2010. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning i ämnet och lyfter fram att majoriteten av eleverna på särskolan ”har en strävan efter att få vara med andra…. och en strävan efter att få vara som andra”

Vill du veta mer om studierna? Kontakta:

Peter Hurtig 073- 600 14 87

Projekt och utvecklingssamordnare