Anställning - Ett arbetsprojekt för personer med ADHD.

2012-12-04 • Nyheter

3645 thumb

Personer med diagnosen ADHD har i dagsläget ingen möjlighet att få utökat stöd av samhället trots att det visat sig att personer med diagnosen många gånger har svårt att ta steget att få, och behålla ett arbete. Misa AB har i ett eget projekt utvecklat metoder och förhållningssätt som ska leda till att öka kompetensen i dessa frågor och i längden få flera personer med ADHD går ut i anställning. Idag presenteras projektrapporten!

Personer med diagnosen ADHD har många egenskaper som är positiva på arbetsmarknaden till exempel; kreativitet, engagemang, utåtriktad attityd och energi. Samtidigt kan de ha stora svårigheter att få och behålla ett arbete. Vissa utredningar ger indikationer på att så många som 73% av de personer som förtidspensioneras och går in i arbetslöshet har en diagnos av typen ADHD, Aspergers syndrom eller autism . Personer med diagnosen ADHD har till skillnad från de två sistnämnda diagnosgrupperna emellertid inte en reell möjlighet att få ytterligare stöd av samhället för att ta steget in på arbetsmarknaden.

För att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden, såväl som för att utveckla vår egen kompetens har Misa därför valt att på egen hand driva ett projekt för att stötta dessa personer ut i arbetslivet.

Under projektperioden erhöll 9 av 11 personer anställning och på Misa utvecklades en arbetsprocess som bl. a. innefattade stöd i att söka, få och behålla arbete. Vad kunde problemen handla om och hur såg lösningarna ut? Några exempel:

”Erik skrev allt han behövde göra på olika lappar som han la i en påse. Han fick sedan leta igenom denna påse varannan dag för att inte missa något möte. Att övergå till ett system med kalender hjälpte honom mycket”

”Att sätta deadlines för alla uppgifter hjälpte Eva att få dem gjorda. Hon har annars en tendens att skjuta upp dem. Deadlines för alla uppgifter i arbetet gjorde det också lättare att överblicka helheten. Detta gjorde att arbetet kändes mindre övermäktigt och lättare att ta tag i.”

Läs den externa version av projektrapporten här!

För mer information kontakta;
Carin Blomqvist, arbetskonsulent, Misa Bondegatan
mobil 073- 600 14 05
[email protected]

Stefan Lahti, Vd, Misa AB
mobil 073 - 316 03 63
[email protected]