Allas rätt till arbete behöver förstärkas!

2021-12-03 • Funktionsnedsättning

Gz2piljloqhfrb5xktdq
På internationella funktionsrättsdagen, den 3 december, uppmärksammas FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning över hela världen. I Sverige vill Misa särskilt lyfta allas rätt till arbete.

På internationella funktionsrättsdagen, den 3 december, uppmärksammas FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning över hela världen. I Sverige vill Misa särskilt lyfta allas rätt till arbete.

Varje människa är född fri och lika till värde. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra ”att förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden i en öppen arbetsmiljö”, som konventionen slår fast. Utgångspunkten för Misa är att alla kan arbeta i riktiga jobb på den öppna arbetsmarknaden om rätt stöd finns på plats. Stödet måste vara individuellt utformat och vara kopplat till arbetsplatsen. För vissa behöver stödet finnas under lång tid, ibland livslångt, för att arbetslivet ska bli långsiktigt hållbart.

Det är mer än tio år sedan Sverige tillträdde konventionen och därför hög tid att avveckla diskriminerande särlösningar inom arbetsmarknadspolitiken. Det är en myt att arbetslösa med funktionsnedsättning inte kan eller vill jobba. Det är också en seglivad myt att det inte finns arbetsgivare som vill anställa, dock lever inte dagens stöd upp till behoven hos arbetsgivare och arbetssökande. Den svenska utgångspunkten om ”nedsatt arbetsförmåga” är fel grund för utformningen av stöd. Utan nödvändiga reformer kommer hundratusentals personer med funktionsnedsättning fortsätta vara utan jobb oavsett hur många miljarder som satsas på lönebidrag och Samhall i statsbudgeten för målgruppen.

För mer information kontakta:
Mikael Klein, 0704 - 80 71 66
[email protected]