Aktuellts nyhetsändning

2013-01-27 • Arbetsmarknad

Misa i Aktuellts nyhetsändning den 27 januari
Misa medverkande i ett reportage gällande LSS-insatser som leder till jobb. I reportaget får du träffa Josef som fått stöd av Misa att komma till anställning.