Adhd på jobbet

2016-05-10 • Funktionsnedsättning

Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet.

Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet ska under tre år skapa en webbplats där såväl arbetssökande med ADHD som arbetsgivare ska kunna få kunskap om hur man kan möjliggöra både att komma ut på arbetsmarknaden och att underlätta för dem som redan har en anställning. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet.

På NPF-forum som hålls på Kistamässan den 19-20 maj kommer Maria Petersson projektledare på Attention och Carin Blomqvist enhetschef på Misa Kungsgatan att föreläsa kring projektet samt ge exempel på hur man kan stötta personer med ADHD samt arbetsgivare i arbetet.

För mer information kontakta
Carin Blomqvist, enhetschef Misa Kungsgatan
[email protected]
073-600 14 05