Misa tar plats i regeringens referensgrupp

2010-04-26 • Nyheter

Pressmeddelande 26 april 2010 Misa har utsetts till ledamot i regeringens särskilda referensråd kring unga med funktionshinder som socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson tillsatte på måndagen. Stefan Lahti, vd Misa, har utsetts till ledamot i regeringens särskilda referensråd kring unga med funktionshinder som socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson tillsatte på måndagen. På måndagen arrangerade socialdepartementet ett seminarium för att diskutera hur man bättre kan hjälpa unga med funktionshinder till arbete. Misa var inbjudet för att berätta om vår välfungerade metod för att få ut funktionshindrade på den reguljära arbetsmarknaden. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson gav i samband med seminariet besked om att hon nu tillsätter en särskild referensgrupp: "En aktiv framtid för unga med funktionsnedsättning". För ministern är detta en prioriterad fråga och hon ser referensgruppen som startskottet för regeringens fördjupade ambition att ge unga med funktionsnedsättning fler möjligheter till ett aktivt arbetsliv. Misas vd Stefan Lahti har utsetts till en av ledamöterna i referensgruppen. Gruppens uppgift blir att föra en ömsesidig dialog mellan ministern, organisationer och företag för att öppna upp vägar till arbetsgemenskapen. ”Det är glädjande att regeringen i högre grad vill uppmärksamma gruppen unga med funktionshinder. Och det känns inspirerande att få ta plats i den nya referensgruppen. Jag ser det som ett kvitto på att Misa har en högkvalitativ verksamhet som når goda rehabiliteringsresultat”, säger Stefan Lahti, vd Misa.