Bakgrund och värderingar

Vår fasta övertygelse är att en plats i arbetslivet ger dig som människa styrka och självförtroende samt möjlighet att vara delaktig i samhället.

Misas grundidé är att alla som vill kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Det vill säga, vi bygger en verksamhet där dina egna idéer, intressen och resurser styr och tas tillvara.
Man med skägg och leende gående på en gräsmatta,

Berättelsen om Misa

"Misa startade 1994 för att ge stöd till alla som vill delta i det vanliga arbetslivet.

Jag hade jobbat med institutionsverksamhet i över femton år och såg att det fanns ett stort behov av individuellt stöd. För mig är det självklart att var och en av oss kan bidra med arbete. Vilket innebär att samhället ska utgå från att alla människor har möjlighet att vara med och bidra.

Som tur är, är vi människor olika med olika förutsättningar och vi duger som vi är.

Lennart Jönsson ägare och grundare av Misa AB.

"Det är viljan och önskan att bli respekterad som en fullvärdig människa som är det viktigaste i vårt jobb."

Utvecklas

Att jobba och bidra med det man kan är något som de flesta av oss vill. Om du inte får chansen att arbeta och utvecklas är det lätt att hamna utanför. Därför är din vilja att utvecklas så betydelsefull och drivkraften för oss på Misa i vårt arbeta att ge dig rätt stöd.

Självförtroende

Arbetet är en viktig del av livet, en del av din identiteten. Om du har en plats i arbetslivet och får chansen att bli duktig på något utifrån dina förutsättningar, då påverkar det positivt självbilden och ditt självförtroende. Därför är vi noga med valet av arbetsplats.

Gemenskap

Att ha ett arbete ger dig möjlighet att ingå i en gemenskap. Du fikar och äter lunch tillsammans med kollegor, lär känna nya personer, får nya livserfarenheter och breddar ditt socialt liv. Tillsammans utvecklar vi dina sociala förmågor t ex genom praktikplatser.

Struktur

Att ha ett arbete skapar en viktig struktur i livet. Du får stöd i att äta regelbundet och att komma i säng på kvällen för att orka gå till jobbet nästa dag. Att veta vad du ska göra nästa dag ger dig trygghet.

Försörjning

De flesta av oss har en stark vilja att försörja sig. Alla kan inte arbeta heltid men även du som arbetar lite mindre ska värderas utifrån din vilja och dina möjligheter att bidra. För det är nämligen så att det för många av oss kan vara helt livsavgörande att få arbeta ett par timmar i veckan.

Respekt

Vår utgångspunkt på Misa är att den vi möter i vårt arbete i första hand är en person som alla andra. Du har en mängd egenskaper, tillgångar och intressen. Det är därför viljan och önskan att bli respekterad som en fullvärdig människa som är det viktigaste i vårt jobb.

Film om Misas bakgrund

Misas ledord

Utmana

Vi vill påverka människors livskvalitet och göra skillnad. Alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd.

Professionalitet

Vi skapar förutsättningar för positiv förändring genom vår kompetens och lärande.

Föredöme

Vi vill vara föredömen vad gäller tillit, lyhördhet och empati på våra arbetsplatser. Vi lever som vi lär.